Dorpsraad Nederasselt

In het kader van de nieuwe privacy wet, is ook de dorpsraad genoodzaakt een en ander vast te leggen en voor een ieder inzichtelijk te maken welke gegevens er bewaard worden. Dit is beschreven in onderstaand stuk.

De dorpsraad houdt de volgende gegevens bij:

  • Leden; Naam, Adres, telefoonnummer en mailadres.
  • Contacten; contactgegevens zoals mailadressen.

Deze gegevens worden bijgehouden zodat de dorpsraadleden elkaar kunnen bereiken. Dit zelfde geldt voor de diverse contacten. Denk aan de gemeente, verenigingen in het dorp en de vereniging kleine kernen.

Alle dorpsraadleden zijn op de hoogte van hun gegevens die bewaard worden door de dorpsraad. Gegevens van oud leden worden zsm na uittreden verwijderd. Dit zal uiterlijk na 3 maanden gebeurd zijn. Alle leden wordt toestemming gevraagd om hun gegevens te bewaren. Nieuwe leden zullen bij aanstelling om toestemming gevraagd worden.
Bij bezwaar van het bewaren van dergelijke persoonlijke gegevens zal samen naar een oplossing gezocht worden.
Alle leden, ook de huidige, krijgen de mogelijkheid om hun persoonsgegevens te laten verwijderen uit het archief van de dorpsraad.
De toestemmingsformulieren worden bewaard in een digitaal bestand en verwijderd bij het verlaten van de dorpsraad als actief lid.

Verantwoordelijk voor deze data is het dagelijks bestuur; te wetende de Voorzitter, de Secretaris en de Penningmeester. Informatie aan derden wordt enkel en alleen verstrekt met medeweten van desbetreffende dorpsraadlid en enkel door dagelijks bestuur.
Indien er sprake is van een datalek zal er middels onderstaande procedure melding gemaakt worden.
https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/melding/aanmaken?0