Contactpersoon Wim Hovens

De volgende punten vinden wij belangrijk voor de sociale samenhang in het dorp

1. School: de school moet voor het dorp behouden blijven, ook in de toekomst.

2. Verenigingen: diverse verenigingen kunnen nieuwe aanwas goed gebruiken. Wij stimuleren en faciliteren.

3. Dorpshuis Ons Huis. Hier ontmoet jong en oud elkaar. Het dorpshuis vormt een belangrijke plek in ons dorp en dient als basis voor verenigingen, feesten en een enorme verscheidenheid aan andere activiteiten. Het dorpshuis moet behouden blijven.

3. De beschikbaarheid van vrijwilligers staat onder druk. De gemeente verwacht meer van zelf- en samenredzaamheid van de dorpsbewoners. De dorpsraad zet zich in voor het ontwikkelen van een toekomstvisie zodat vrijwilligersinzet, bestuursfuncties en maatschappelijke taken uitgevoerd kunnen blijven.

4. Jeugd en nieuwe inwoners betrekken bij het dorp
Lokale politiek kan helpen bij het ontwikkelen van beleid zodat jeugd en nieuwe inwoners meer bij het dorp betrokken raken/blijven.

5. Ondersteuning bij lokale initiatieven
De buurtwhatsapp komt met alleen voorlichting onvoldoende van de grond. Iedereen is van nut en noodzaak doordrongen, maar helemaal overlaten aan de inwoners zelf geeft onvoldoende resultaat. In Nederasselt zijn verschillende buurtwhatsapp initiatieven. De dorpsraad probeert deze te bundelen.

6. Uiterwaarden Run Nederasselt

In september 2019 zal de eerste Uiterwaardenrun worden gelopen in Nederasselt. Het betreft afstanden van 5 km en 10 km. De opbrengsten zullen ten goede komen van een goed doel. Nadere informatie volgt.