De volgende punten vinden wij belangrijk voor de sociale samenhang in het dorp.

1. School: de school moet voor het dorp behouden blijven, ook in de toekomst.

2. Verenigingen: diverse verenigingen kunnen nieuwe aanwas goed gebruiken. Wij stimuleren en faciliteren.

3. Dorpshuis Ons Huis. Hier ontmoet jong en oud elkaar. Het dorpshuis vormt een belangrijke plek in ons dorp en dient als basis voor verenigingen, feesten en een enorme verscheidenheid aan andere activiteiten. Het dorpshuis moet behouden blijven.

3. De beschikbaarheid van vrijwilligers staat onder druk. De gemeente verwacht meer van zelf- en samenredzaamheid van de dorpsbewoners. De dorpsraad zet zich in voor het ontwikkelen van een toekomstvisie zodat vrijwilligersinzet, bestuursfuncties en maatschappelijke taken uitgevoerd kunnen blijven.

4. Jeugd en nieuwe inwoners betrekken bij het dorp.
Wij betrekken graag de jeugd en de nieuwe inwoners bij het dorp. In 2022 worden er welkomstpakketten samengesteld voor nieuwe inwoners. Deze zijn aan te vragen bij de Dorpsraad Nederasselt dopnederasselt@gmail.com

5. Ondersteuning bij lokale initiatieven

6. Uiterwaarden Run Nederasselt

In september 2019 werd de eerste Uiterwaardenrun worden gelopen in Nederasselt. Het betreft afstanden van 5 km en 10 km. De opbrengsten zullen ten goede komen van een goed doel.