Contactpersoon John van Uden

De volgende punten vinden wij belangrijk voor de sociale samenhang in het dorp

1. School: de school moet voor het dorp behouden blijven, ook in de toekomst.

2. Verenigingen: diverse verenigingen kunnen nieuwe aanwas goed gebruiken. Lokale politiek kan helpen de school en verenigingen te ondersteunen.

3. De beschikbaarheid van vrijwilligers staat onder druk. De gemeente verwacht meer van zelf- en samenredzaamheid van de dorpsbewoners. Lokale politiek kan helpen bij het ontwikkelen van een toekomstvisie zodat vrijwilligersinzet, bestuursfuncties en maatschappelijke taken uitgevoerd kunnen blijven.

4. Jeugd en nieuwe inwoners betrekken bij het dorp
Lokale politiek kan helpen bij het ontwikkelen van beleid zodat jeugd en nieuwe inwoners meer bij het dorp betrokken raken/blijven.

5. Ondersteuning bij lokale initiatieven
De buurtwhatsapp komt met alleen voorlichting onvoldoende van de grond. Iedereen is van nut en noodzaak doordrongen, maar helemaal overlaten aan de inwoners zelf geeft onvoldoende resultaat. Lokale politiek kan een duwtje geven zodat zo’n initiatief wel slaagt, b.v. door meer professionele ondersteuning.