Contactpersoon: Koen Lamers en Monique Cotteleer

Veiligheid en verkeerĀ 

Voor 2022 hebben we als dorpsraad de volgende acties en aandachtspunten:

Akties:
1. Organiseren van een Workshop verkeersveiligheid met vertegenwoordigers van alle straten van Nederasselt op 27 januari 2022
2. Deelname aan de projectgroep verkeer en veiligheid van Dorpsplatform Overasselt om samen op te trekken met betrekking tot het reconstructie van de N846 en ontwikkelingen rondom vrachtwagenheffing

Aandachtspunten
1. Snelheidsbeperkende maatregelen op de Broekstraat (30) en de Rijksweg (60)
2. Verbeteren veiligheid fietsers N846
3. Verbeteren veilige fietsoversteek Drutenseweg (spookfietsers)
4. Verbeteren veilige fietsdoorgang Broekstraat bij aansluiting op de Rijksweg (situatie is voor fietsers nu te smal)
5. Verbeteren veilige fietsopstelling op de Rijksweg van fietsers die de Rijksweg al zijn overgestoken maar nu de
Broekstraat nog moeten oversteken om richting Wijchen te fietsen.
6. Verbeteren veilige voetgangersoversteek Kerklaantje/Broekstraat (i.v.m. bereiken bushalte)
7. Snelheid beperkende maatregelen voor Broekstraat en de Maasdijk.
8. Fluisterasfalt op de N324 inclusief op de Thompson Brug.
9. Fluisterasfalt op de Broekstraat N846.
10.Monitoren toename vrachtverkeer als gevolg van Vrachtwagenheffing op de weg Cuijk-Oss.
Edwin Toenders heeft contact met de Provincie omtrent de reconstructie van de Graafseweg 2019 en 2025.

Meer informatie
Veranderingen N324
Vrachtwagenheffing