Contactpersoon: Bart van Haren

Verkeer en veiligheid
1. Verlengen oversteektijd voetgangers bij stoplichten van Broekstraat naar Eindsestraat
2. Verbeteren veilige fietsoversteek Drutenseweg (spookfietsers)
3. Verbeteren veilige fietsdoorgang Broekstraat bij aansluiting op de Rijksweg (situatie is voor fietsers nu te smal)
4. Verbeteren veilige fietsopstelling op de Rijksweg van fietsers die de Rijksweg al zijn overgestoken maar nu de Broekstraat nog moeten oversteken om richting Wijchen te fietsen
Lokale politiek kan helpen deze doelstellingen te realiseren door:
Verbeteren contacten met en vergroten van invloed bij de Provincie Gelderland. Bovenstaande vraagstukken betreffen allen provinciale wegen.
5. Verbeteren veilige voetgangersoversteek Kerklaantje/Broekstraat (i.v.m. bereiken bushalte)
6. Snelheid beperkende maatregelen voor Broekstraat en de Maasdijk
Voor bovenstaande twee vraagstukken is nog geen pasklare oplossing. Lokale politiek kan een suggestie voor een oplossing bevorderen door inzet van verkeerskundigen of andere expertise.