Contactpersoon: Edwin Toenders

Verkeer en veiligheid
1. Verlengen oversteektijd voetgangers bij stoplichten van Broekstraat naar Eindsestraat
2. Verbeteren veilige fietsoversteek Drutenseweg (spookfietsers)
3. Verbeteren veilige fietsdoorgang Broekstraat bij aansluiting op de Rijksweg (situatie is voor fietsers nu te smal)
4. Verbeteren veilige fietsopstelling op de Rijksweg van fietsers die de Rijksweg al zijn overgestoken maar nu de Broekstraat nog moeten oversteken om richting Wijchen te fietsen.
Verbeteren contacten met en vergroten van invloed bij de Provincie Gelderland. Bovenstaande vraagstukken betreffen allen provinciale wegen. Edwin Toenders heeft contact met de Provincie omtrent de reconstructie van de Graafseweg in 2019.
5. Verbeteren veilige voetgangersoversteek Kerklaantje/Broekstraat (i.v.m. bereiken bushalte)
6. Snelheid beperkende maatregelen voor Broekstraat en de Maasdijk
Voor bovenstaande twee vraagstukken is nog geen goede oplossing.