4 Jaar geleden was er sprake van een plan voor plaatsing van windmolens in de uiterwaarden van Nederasselt. Inwoners van Nederasselt hebben samen met inwoners van Overasselt het actiecomité Windkracht Heumen opgericht.

Uit een enquete van Windkracht Heumen is gebleken dat er geen draagvlak voor windmolens in de uiterwaarden is.
84 % van de inwoners van Nederasselt heeft zich in een enquête uitgesproken tegen windmolens in de uiterwaarden van Nederasselt. Zorgen over slagschaduw, geluidsoverlast, waardevermindering van huizen en het verlies van een prachtig, uniek stukje natuur waar veel wandel- en fietsrecreatie is, spelen hierbij een belangrijke rol.
De dorpsraad vindt het belangrijk dat inwoners inspraak hebben en betrokken worden bij het vaststellen van beleidskaders voor (wind)energie. Daarnaast vindt de dorpsraad het belangrijk dat natuurgebieden in de uiterwaarden beschermd worden.