Contactpersoon Frits van Loenen

Sinds kort speelt in Nederasselt nog een zeer actueel vraagstuk: het voorkomen van plaatsing van windmolens in de uiterwaarden. Inwoners van Nederasselt hebben samen met inwoners van Overasselt het actiecomité Windkracht Heumen opgericht. Dit actiecomité wordt ondersteund door de dorpsraad.

Voor meer informatie over het actiecomité kunt u contact opnemen met secretaris Frits van Loenen

Geen draagvlak voor windmolens in de uiterwaarden
84 % van de inwoners van Nederasselt heeft zich in een enquête uitgesproken tegen windmolens in de uiterwaarden van Nederasselt. Zorgen over slagschaduw, geluidsoverlast, waardevermindering van huizen en het verlies van een prachtig, uniek stukje natuur waar veel wandel- en fietsrecreatie is, spelen hierbij een belangrijke rol.
De lokale politiek kan helpen door bewoners inspraak te geven en te betrekken bij het vaststellen van beleidskaders voor windenergie. Dit naar het voorbeeld van de gemeente Wijchen, waar bewoners ook actief betrokken zijn in dit traject. Daarnaast kan de lokale politiek helpen door duidelijk stelling te nemen voor het beschermen van natuurgebieden in de uiterwaarden door deze ongeschikt te verklaren voor een industriepark met windturbines.